1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
:

Proiecte si activitati educative

Newsletter Nr. 2 - Proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Titlu proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectiv specific: 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale


 

Newsletter Nr. 1 - Proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Titlu proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectiv specific: 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale„Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Titlu proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectiv specific: 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale


Erata proiect - „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Titlu proiect „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic "PETRU PONI”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectiv specific: 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale„Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar” la final

Proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”, proiect finanțat în cadrul Programului Erasmus+, contract 2019-1-RO01-KA101-062252, a ajuns la final. O experiență utilă, venită într-o perioadă de restricții, a oferit oportunitatea celor 13 profesori participanți la 3 cursuri de formare să ia contact cu practici europene în domeniul prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii. Obiectivele generale ale proiectului se referă la îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice participante din perspectiva managementului clasei, conștientizarea nevoilor diferite ale elevilor, a decalajelor existente între aceștia, din punct de vedere emoțional și motivațional, însușirea unor strategii care să conducă la învățare activă, descoperirea și însușirea de instrumente și soluții pentru a comunica într-un mod constructiv și pozitiv cu elevii, pentru a preveni și înlătura pasivitatea și indiferența celor predispuși la absenteism grav și abandon școlar. Cursurile au avut loc în Santa Cruz de Tenerife (Spania) – mai 2021, Barcelona (Spania) – iulie 2021 și Oslo (Norvegia) – august 2021.

Noile achiziții au fost exploatate și aplicate în lecții demonstrative, workshop-uri și ședințe de consiliere. Exemplele de bună practică au fost adunate într-o broșură, care să ofere sprijin și îndrumare în aplicare metodelor de lucru pentru toți profesorii școlii (și nu numai) interesați.

Experiențele de învățare facilitate prin Programul Erasmus+ reprezintă o modalitate de a schimba fața școlii românești, de a o familiariza cu tehnicile moderne de abordare a elevilor, o oportunitate prețioasă de a împărtăși experiențe.


Diseminare mobilitate - Barcelona

Barcelona – Practical Approaches to Early School Dropout Prevention

În săptămâna 12-18 iulie 2021 s-a derulat cel de-al doilea flux al proiectului, în Barcelona, unde 4 cadre didactice ale liceului au participat la cursul de formare „Practical Approaches to Early School Dropout Prevention”, propus de NGO Motivated Learning for Everyone. Cursul a oferit posibilitatea participanților de a prezenta, discuta și căuta soluții pentru creșterea motivației de învățare a elevilor. S-au prezentat exerciții de creștere a nivelului stimei de sine, strategii și metode care pot preveni abandonarea timpurie a școlii, care pot fi un sprijin în rezolvarea conflictelor. Activitățile s-au orientat pragmatic și eficient către nevoile școlii actuale de a crește interesul elevilor pentru participare la cursuri, implicare în activități școlare și extrașcolare, motivare și implicare în alegerea traiectoriei profesionale.

Ultimul flux se va derula în Norvegia, unde alte 5 cadre didactice ale școlii vor avea posibilitatea să beneficieze de experiența europeană în domeniul managementului clasei și al prevenirii abandonului școlar. Proiectul se aliniază măsurilor luate de autoritățile locale și naționale în vederea susținerii educației în contextul actual și contribuie la realizarea obiectivelor strategice în domeniu.

Diseminare mobilitate Oslo

Oslo – Effective classroom management

În săptămâna 9-13 august 2021 s-a derulat cel de-al treilea și ultimul flux al proiectului, în Oslo, Norvegia, unde 5 cadre didactice ale liceului au participat la cursul de formare „Effective classroom management”, propus de Eruditus Language School din Elveția. Cursul a oferit posibilitatea participanților de a prezenta, discuta și căuta soluții pentru creșterea motivației de învățare a elevilor. S-au prezentat teoretic și practic modalități de abordare ale comportamentelor negative, modalității de derulare ale activităților outdoor, modele și principii motivaționale. Activitățile s-au orientat pragmatic și eficient către nevoile școlii actuale de a crește nivelul și interesul elevilor pentru autocunoaștere, intercunoaștere, interes pentru studiu și frecventarea activă a orelor de curs.


INGRIJEȘTE-RESTAUREAZĂ-VALORIFICĂ-IUBEȘTE,

INGRIJEȘTE-RESTAUREAZĂ-VALORIFICĂ-IUBEȘTE, este proiectul partenerial , sub deviza: ”Salvează Zonele Umede pentru Oameni și Natură!” prin care formăm elevilor din liceul nostru atitudini prietenoase cu mediul.

In acest sens elevii au participat la activitățile organizate de Palatul Copiilor, care au constat într-o dezbatere, un seminar tematic și un atelier de creație artistică: decoruri și machete reprezentând fauna și flora zonelor umede, sunetele apei surprinse în compoziții muzicale.Vineri, 24 Septembrie 2021

European School Sport Day - Ziua Europeană a Sportului Școlar 2021


Diseminare mobilitate Erasmus+ Santa Cruz de Tenerife - mai 2021

În perioada 10 -14 mai, 4 cadre didactice ale liceului nostru au fost beneficiare ale unor mobilități Erasmus+, în cadrul proiectului K101 „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”.

Obiectivele generale ale proiectului, care este în curs de derulare, urmând încă 2 fluxuri (9 mobilități), sunt legate de învățarea activă, de creșterea nivelului de motivație și a stimei de sine a elevilor aflați în pericol de abandon școlar.

Cursul „Preventing early school leaving through experiential learning” a avut loc în Santa Cruz de Tenerife (Spania) și a oferit ocazia unor experiențe de învățare inedite și inovatoare, pe care suntem nerăbdători să vi le împărtășim.

Obiectivele cursului s-au materializat în exerciții de autocunoaștere, autocontrol, stimulare a motivației personale, coeziune a grupului. 


Prezentare proiect Erasmus+

PROIECTUL ERASMUS+  Nr. 2019-1-RO01-KA101-062252


Titlul proiectului: “EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”

Scopul proiectului: Valorificarea practicilor europene în domeniul managementului clasei pentru reducerea absenteismului și creșterea motivației elevilor

Proiectul este finanțat din fondurile Uniunii Europene și presupune 12 mobilități în 3 țări cu următoarele cursuri (în limba engleză):

 • “Animate your Class! Creative methodology to develop active learning” - Sintra, Portugalia, 13-17.07.2020
 • „Practical Approaches to Early School Dropout Prevention”, Barcelona, Spania, 20-26.05.2020
 • „Effective classroom management”- Oslo, Norvegia, 10–14.08.2020

Anunţ formare grup ţintă

ANUNŢ

pentru formare grup țintă proiect ERASMUS+ Nr. 2019-1-RO01-KA101-062252,

“EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”


Scopul proiectului: Valorificarea practicilor europene în domeniul managementului clasei pentru reducerea absenteismului și creșterea motivației elevilor .

Proiectul este finanțat din fondurile Uniunii Europene și presupune 12 mobilități în 3 țări cu următoarele cursuri (în limba engleză):

“Animate your Class! Creative methodology to develop active learning” - Sintra, Portugalia, 13-17.07.2020

„Practical Approaches to Early School Dropout Prevention”, Barcelona, Spania, 20-26.05.2020

„Effective classroom management”- Oslo, Norvegia, 10–14.08.2020


Criterii de eligibilitate: Candidații la competiție trebuie: să fie titulari ai școlii, cu minim gradul II și calificativul Foarte Bine, să cunoască limba engleza la nivel de minim A2, să aibă competențe pentru tema cursului, să aibă disponibilitatea de a participa la mobilități în perioadele respective.

Criterii de selecție Participanții la proiect vor fi selectați pe baza rezultatelor obținute în urma:

Evaluării portofoliului personal

Interviului – candidatul va face dovada competențelor de comunicare în limba engleză, va motiva înscrierea ca participant la proiect și va indica modul de valorificare a rezultatelor proiectului

Portofoliul personal va conține: cererea de înscriere, o declarație pe proprie răspundere (modelele vor fi ridicate de la responsabilul de proiect), un formular de candidatură, scrisoare de intenție, CV Europass, acte doveditoare care să certifice competențele pentru participarea la proiect, calificativul pe ultimii 2 ani școlari, opis; fiecare pagină, numerotată, din portofoliu va fi semnată de către candidat.

Candidații la mobilități vor depune la secretariat portofoliul personal și cererea de înscriere la competiție pentru unul sau două cursuri în perioada 21-28 octombrie 2019.

Programarea interviurilor va fi afișată ulterior.


Responsabil proiect, Prof. Monica Trupină
Luna padurii - martie 2019

Am sărbătorit împreună „Luna Pădurii” Acțiunea de plantare s-a desfășurat în cadrul proiectului „Biblioteca arborilor”, proiect inițiat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași. Ca parteneri ai activității au fost Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Iași.

Spațiul de împădurire a fost stabilit de către Ocolul Silvic Iași, pe Bulevardul „C. A. Rosetti”.

https://www.bzi.ro/actiune-de-plantare-de-luna-padurii-686650Proiect SUN SCIENCE - martie 2019

Miercuri, 13 martie 2019, elevii liceului nostru au participat la lansarea Proiectului SUN SCIENCE, proiect inițiat de Palatul Culturii Iasi-Complexul Muzeal National Moldova.

Inițiat cu scopul de a stimula interesul elevilor din școlile ieșene pentru ştiinţele aplicative (fizică, matematică, protecţia mediului, geografie) și finanțat prin Fondul Științescu, proiectul SUN SCIENCE este derulat de Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iași - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iași, Palatul Copiilor Iași, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iași, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi, Cercetaşii României - Centrul Local Iaşi, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi, Liceul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iași, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi.Cupa Liceelor - deschis la distractie - 5 martie 2019

Cupa LICEELOR- DESCHIS LA DISTRACTIE

Liceul nostru a participat pe 5 martie, la Palas Mall, la o etapă a Concursului Cupa Liceelor- Deschis la distracție.

Am concurat cu Liceul Tehnologic Vlădeni...și am învins. Echipa noastră a fost formată din elevii: Ștefan Rotar, Daniela Pandel, Luminița Cucoranu, Iuliana Zara, Vladislav Grama și profesorul Marcel Epure. Le mulțumim!Diseminare rezultate - Proiect DECODE - „DEvelop COmpetences in the Digital Era”

In perioada ianuarie – februarie am participat la cursul dezvoltat în cadrul proiectului european DECODE („DEvelop COmpetences in the Digital Era”) care a avut drept scop dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în a integra competențele digitale în practica lor profesională.

Deși cursul a luat în considerare și aspectele instrumentale, el s-a concentrat asupra competențelor digitale metodologice ale cadrelor didactice.

Cursul s-a desfășurat în totalitate online. Participanți au fost puși să dezvolte în mod colaborativ o situație de învățare în care elevii să-și dezvolte competențele digitale prin folosirea TIC.

Echipa din care am făcut parte a abordat o temă pe cât de interesantă, pe atât de actuală: Gestionarea eșecului școlar prin comunicarea eficientă.

Instrumentele folosite în situația de învățare proiectată, îmbină metodele clasice (brainstorming, expunerea, conversația euristică, dezbaterea sau problematizarea) cu metode și mijloace moderne, atât de apreciate de elevi (perete virtual padlet, youtube, WhatsApp, answergarden, pps, publisher).

Prin aplicarea practicilor didactice dobândite în urma experienței căpătate în cadrul cursului DECODE (facebook: Proiectului DECODE: @decodeproject , #decodetraining, #decodecromania), atât lecțiile în specialitate cât și cele educative vor deveni mai atractive și mai interesante pentru elevi. Astfel pot fi dezvoltate competențe precum:

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă;
 • Sesizarea importanței comunicării în realizarea unei activități în grup;
 • Relaționarea pozitivă cu ceilalți în context școlar și extrașcolar;
 • Căutarea, colectarea, procesarea de informații, idei, opinii, sentimente, într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite;
 • Utilizarea unor dispozitive și aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse informaționale și educaționale relevante pentru învățare;
 • Dezvoltarea unor conținuturi digitale multi-media în contextul unor activități de învățare.


Cristinela Bojoga profesor de fizică,

director adjunct Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași


Bucurie in familie - decembrie 2018

În săptămâna 10-14 decembrie 2018, elevii Liceului Tehnologic Petru Poni s-au implicat în campania „BUCURIE ÎN FAMILIE” propusă de Asociația Pro Vita a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Acțiunea a presupus strângerea de alimente care vor fi dăruite familiilor cu minim 7 copii din județ, sprijinite de această Asociație.Clubul de lectura- decembrie 2018

Joi, 13 decembrie 2018, elevii liceului nostru l-au avut ca invitat, în cadrul Proiectului Cultural "Clubul de lectură" pe scriitorul ieșean Radu Părpăuță, autor de volume în proză si traducător.

Intâlnirea a fost organizată de profesorii Ingrid Vînătoru, Oana Mateiciuc si Beatrice Bors, la care au participat atât elevi, cât si profesori ai școlii.

Pretextul a fost cartea cel mai recent publicata la Editura "Polirom", volumul de povestiri "Rămas-bun", din care răzbate savurosul si moldovenescul har al povestirii, cu "parfum" de Creangă și de Sadoveanu. În prima parte s-a inițiat un dialog dezinvolt între elevi si scriitor, având ca punct de plecare biografia invitatului, dar si începuturile literare ale acestuia.

Atmosfera a fost intimă si degajată. Partea a doua a fost dedicată volumului în sine, din care scriitorul a lecturat povestirea "Recviem pentru un copil", lectură cu puternic impact emoțional asupra ascultătorilor.

La final, scriitorul a împărțit elevilor exemplare din prima sa carte publicată și a oferit autografe.Let's do it Romania! - septembrie 2018

15 septembrie este una dintre acele zile în care ne îngrijim de mediul înconjurător.

De aceea, elevii Liceului Tehnologic Petru Poni din Iași au luat parte la activitatea propusă de cei de la Let's do it Romania!Simpozionul "Brâncuşi-spirit şi creaţie", ediţia a XI-a, 2018PROGRAMAREA SUSȚINERII LUCRĂRILOR - SECŢIUNEA I

„BRÂNCUŞI – SPIRIT ŞI CREAŢIE”

EDITIA a XI-a

CONCURS /SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

8 iunie 2018

înscris in calendarul activităților educative interjudețene la poziția 1330

SECȚIUNEA I - PROGRAMAREA SUSȚINERII LUCRĂRILOR

Nr. crt.

Titlu lucrare

Elev

Profesor indrumator

Ora

1

Superalimentul naturii


Climinte Mihaela, Frangache Carmen- Iuliana

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Crina – Rodica Petrea,

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.00

2

Metode fizice de imobilizare a poluantilor din soluri si ape subterane

Barbu Raluca

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Lăcrămioara Burlică,

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.10

3

Studiu privind protectia mediului și reciclarea

Cazacu Gabriela, Cerchez Tatiana, Voitco Iana, Stolniceanu Ștefan

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Cristina Ferghete, Marcel Epure

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.20

4

Din respect pentru mediu – combaterea ecologică a dăunătorilor

Costîn Alin, Vartolomeu Alexandra

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Ilona Gabriela Scrumeda,

Oana Cristina Voinea

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.30

5

Creativitate pentru sănătate

Ciofu Roxana,

Talaș Paulina

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Eugenia Corina Ignat

Oana Cristina Voinea

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.40

6

Acrilamida ca factor de influență în mediu și în alimente

Păvăloi Vasilică

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

Eugenia Corina Ignat,

Emil Dănuț Ipate

Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iași

11.50

7

Piloni spre o viata sanatoasa


Miruna Netedu

Palatal Copiilor

Mihaela Rosu

Palatul Copiilor Iași

Cerc Agrobiologie

12.00

8

Apa și memoria apei

Arnăutu Debora

Palatal Copiilor

Mihaela Rosu

Palatul Copiilor Iași

Cerc Agrobiologie

12.10

9

Reducerea emisiilor de noxe prin utilizarea catalizatorului de NOx(LNT)

Hritcu Bogdan

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iasi

Liliana Rujanu

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iasi

12.20

10

De la motorul cu ardere internă la motorul hibrid și electric – Premise pentru un mediu mai puțin poluant

Gorovei Alexandru

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iasi

Liliana Rujanu

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iasi

12.30

11

Salvăm pădurea reciclând hârtia!

Botiș Alina,

Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia Mare

Ardelean Cornelia-Mariana, Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia Mare

12.40

12

Determinări chimice ale apei

Rotaru Miruna, Dan Mirel

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Galați

Cozmaciuc Aurica,

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Galați

12.50


CONCURS /SIMPOZION INTERJUDEȚEAN „BRÂNCUŞI – SPIRIT ŞI CREAŢIE”, EDITIA a XI-a

CONCURS /SIMPOZION INTERJUDEȚEAN „BRÂNCUŞI – SPIRIT ŞI CREAŢIE”, EDITIA a XI-a, 8 iunie 2018

INSCRIS IN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE INTERJUDEȚENE LA POZIȚIA 1330


Ziua internațională a cărții și a drepturilor de autor.

Pe data de 23 Aprilie se serbează Ziua internațională a cărții și a drepturilor de autor.

Astăzi, 22 Aprilie 2018, cu o zi înainte, în cadrul proiectului "Hoinari în lumea cărților", elevii noștri pasionați de lectură au participat la un Marș al lecturii și au împărțit flyere de popularizare a lecturii și importanței ei în dezvoltarea personală.

În intervalul 12.00-14.00, în grădina Palas, au luat parte la un Flashmob alături de elevi din alte școli ale orașului, pe parcursul căruia au citit și au discutat despre lectură și cărți preferate.Hoinari în lumea cărţilor - martie 2018

Marți, 27 martie 2018, școala noastră a găzduit lunara întâlnire de proiect „Hoinari în lumea cărților”, la care au participat elevi de liceu și gimnaziu din Iași și din mediul rural.

Elevii și-au folosit imaginația și sensibilitatea pentru a scrie și a desena, într-o abordare transdisciplinară a unui roman. Au împărtășit impresii despre romanele grafice și au legat noi prietenii. Au primit cărți și au comunicat depășind granițele de vârstă, uniți fiind prin pasiunea pentru lectură.100 de stejari pentru 100 de ani de Unire

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” și Romsilva, prin Direcția Silvică Iași, a marcat cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, marți, 27 martie 2018, printr-o acțiune de plantare de stejari, la care au participat elevi și studenți din România și din Republica Moldova, aflați la studii în Iași. Unitățile de învățământ participante:

Ora 10.00 plantare stejari la Liceul Tehnologic „Petru Poni”;

Ora 10.30 plantare stejari la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”;

Ora 11.00 plantare stejari la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”;

Ora 11.30 plantare stejari la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”;

Ora 12.00 plantare stejari la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Fiecare stejar plantat a fost împodobit cu tricolorul țării. La fiecare moment s-a vorbit despre actul Unirii care a avut loc la 27 martie 2018 și despre importanța plantării unui arbore cum e stejarul (poate depăși ușor vârsta de 100 ani). La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi scurtul moment istoric a fost marcat de vizita la Stejarul Unirii care se află în curtea instituției.Biblioteca Arborilor - martie 2018

Vineri, 23 martie 2018, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, a desfășurat o nouă activitate în cadrul proiectului Biblioteca arborilor – Ziua Internațională a Pădurii – 21 martie, la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi.

Ing. silvic Georgeta Coroș, responsabil cu regenerarea pădurilor de la Direcția Silvică Iași – ROMSILVA, a prezentat într-un amplu material importanța executării împăduririlor dar și a tăierilor care trebuie efectuate. Voluntarele de la Facultatea de Horticultură (USAMV Iași) au vorbit despre importanța arborilor și impactul asupra protecției mediului. Alături de noi au fost reprezentantul ApaVital Silvia Aanicăi precum și reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Iași.

Elevii de la profilul „Resurse naturale și protecția mediului” de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași au fost coordonați de prof. Monica Trupină, prof. Sorina Andriev și prof. Beatrice Borș.Biblioteca Arborilor - ianuarie 2018

Vineri, 19 ianuarie 2018, începând cu ora 10.00, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează o nouă întâlnire din cadrul ediției a III-a a proiectului  Biblioteca arborilor, care se va desfășura la sediul ApaVital din Copou.

Ing. Roxana Anghel de la Facultatea de Horticultură (USAMV Iași) va prezenta elementele principale ale următoarei etape a proiectului, care constă în modalitatea de catalogare a arborilor și arbuștilor identificați în ediția precedentă și care va avea ca rezultat o broșură ce va conține fișele de monitorizare ale arborilor importanți din curtea USAMV și ale celor din parcul dendrologic gestionat de ApaVital. De asemenea, broșura va mai cuprinde legende legate de speciile arborilor și arbuștilor identificați, pentru această parte elevii având misiunea de a cerceta cărțile din colecțiile bibliotecii, fiind coordonați de prof. Beatrice Borș.

Pentru realizarea celor expuse, elevii de la profilul „Resurse naturale și protecția mediului” de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași, coordonați de prof. Monica Trupină, prof. Sorina Andriev și Beatrice Borș, vor fi îndrumați de către studenții de la profilul Protecția Mediului și de către reprezentanți ai Agenției de Protecție a Mediului din Iași.

Proiectul este o inițiativă a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași și este realizat în parteneriat cu ApaVital Iași, Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași.

„Biblioteca arborilor” se desfășoară în cadrul proiectului Intersecții al Bibliotecii Județene Iași, care valorifică suprapunerea dintre literatură și diferitele ramuri ale științei.
Proiectul "Arta Da!"

În data de 27 noiembrie 2017, şcoala noastră a participat cu 93 elevi spectatori la Ateneul Tătăraşi, la piesa de teatru “Oricând, cu plăcere”, în cadrul proiectului “Arta da! Droguri ba!”, parte a Programului Regional “Limbaje şi coduri culturale”. Parteneri activităţii au fost Fundaţia Cultura de Mâine, Universitatea de Arte “G. Enescu” - Facultatea de Teatru.

Scopul activităţii a fost schimbarea atitudinii, a comportamentului şi a modului de gândire în rândul tinerilor prin dezbateri, activităţi cultural-artistice, în ceea ce priveşte conştientizarea pericolelor generate de consumul de droguri.


Hoinari în lumea cărţilor

În data de 28 noiembrie 2017, un grup de elevi ai liceului nostru, sub coordonarea prof. Beatrice Borş, a participat la activitatea cercului de lectură, desfăşurată la Şcoala Gimnazială D. A. Sturdza, Iaşi, în cadrul proiectului Hoinari în lumea cărţilor .

Tema acestei întâlniri a fost romanul autobiografic Eu sunt Malala, al Malalei Yousafzai. Cu această ocazie, sub titlul Împreună, despre şi pentru educaţie s-a discutat despre rolul şi importanţa educaţiei şi accesului la educaţie în societatea contemporană.

Elevii au alcătuit grupe şi au privit romanul supus dezbaterii din mai multe perspective, s-au cunoscut şi au realizat un schimb fructuos de experienţă, având prilejul să intre în contact cu diferite sisteme de învăţământ (cel palestinian, cel japonez, cel german), prin mărturii personale ale elevilor din aceste ţări.


Concurs județean "Brancusi - spirit si creatie" 2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE

CONCURSUL JUDEȚEAN

„Brâncuşi – spirit şi creaţie”

Ediţia a X-a – 9 iunie 2017

Regulament concurs

Anexa 1 si 2Concursul Interregional - „Brâncuşi – spirit şi creaţie” Ediţia a IX-a, 2016

CONCURSUL INTERREGIONAL - „Brâncuşi – spirit şi creaţie”

Ediţia a IX-a – 3 iunie 2016

1. Concursul se adresează şcolilor din judeţul Iaşi şi din ţară care au preocupări în domeniul protejării şi conservării mediului şi are ca scop creşterea gradului de conştientizare şi sensibilizare a elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale cu privire la importanţa soluţionării problemelor de mediu;

2. Concursul reuneşte elevi din învăţământul preuniversitar din clasele VIII-XII care activează în şcoli generale şi licee precum şi cercurilor  din palate şi cluburi cu unul dintre profilurile: chimie experimentală, biochimie, protecţia mediului, ecologie, agrobiologie, ştiinţele naturii.

3. Concursul este structurat pe următoarele secţiuni:

Secţiunea I – Metode moderne de predare, învăţare şi evaluare

Secţiunea a II-a – Educaţia pentru mediu – un atu pentru viitor – sesiune de comunicări ştiinţifice pentru profesori

Secţiunea a III-a – Un singur Pământ - noi şi mediul înconjurătorconcurs de referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi

Secţiunea a IV-a – Ai grijă de planeta ta! concurs de postere ecologice

Secţiunea a V-a – Lumea mea curată - concurs de obiecte realizate din deşeuri


Activitățile semestrului I, an școlar 2016-2017

Participare la evenimentul „Noaptea cercetătorilor” desfășurat în 25.09.2016, organizat de Universitatea „Al. I. Cuza ”, cu sprijinul Uniunii Europene, MEN și ISJ Iași.

Noaptea cercetatorilor

 

Read Article »


Activitate la Biblioteca Județeană Gh. Asachi

Genuri literare minore, genuri literare majore?”

Astăzi, 11 martie 2016, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene Iași a avut loc dezbaterea „Genuri literare minore, genuri literare majore?”, cu participarea scriitorilor Michael Hăulică, Dănuț Ungureanu, Anamaria Ionescu, Bogdan Hrib, Dan Doboș.
Evenimentul a avut loc în cadrul ediției cu numărul 24 a Târgului de Carte LIBREX, în care Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” este partener cultural. Discuția s-a axat pe problematica definirii genurilor și subgenurilor în literatura contemporană românească, raportată la practica curentă în literatura de alte limbi. O altă zonă a dezbaterii a fost dedicată dinamicii pe care literatura de gen o cunoaște în ultimii ani în România, despre modalitățile de promovare a acesteia și despre dialogul cu cititorii, care în unele cazuri constituie un public restrâns, având în schimb relații apropiate cu autorii favoriți. 
Pornind de la acest subiect, s-au deschis mai multe direcții ale dezbaterii, care vor fi continuate în întâlniri viitoare.
La eveniment au participat elevi ai Liceului Tehnologic „Petru Poni”, coordonați de profesoara de limba română Beatice Borș.

 

 

****************


“Hands on Meteo Science”

Activitate în cadrul proiectului “Hands on Meteo Science”, in parteneriat cu Complexul Muzeal National Moldova

 

 


Intâlnire cu Guerilla verde

Intâlnire cu Guerilla verde, caravana de filme cu mesaj ecologic

 

 


Biblioteca Arborilor

Activitate in parteneriat cu Biblioteca Județeană Gh. Asachi, ApaVital, Facultatea de Horticultură a Universității de Științe Agricole și Medicina Veterinară

 

 

 


Săptămâna legumelor și fructelor donate

În urma colectei de la nivelul școlii, s-au adunat bani cu care s-au cumparat 2 saci cartofi, 2 saci de ceapă, 15 kg mere, 15 kg clementine, 5 kg banane, 2 sticle de ulei x5 L, 10 kg de morcovi, 6 kg de fasole, 10 kg de zahăr, 2 baxuri de făină.

Produsele au fost donate, în comuna Mogoșești, unor familii cu mulți copii, la recomandarea  părintelui Dănuț Damaschin de la Maternitatea Cuza Vodă.


Parteneriate încheiate în anul școlar 2014-2015

Nr. crt.

Instituţia

Proiectul

Activitatea

1

Scoala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu” Iasi; Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iasi

Hoinari in lumea cartilor – cerc de lectura

Proiect educativ, Cerc de lectura

2

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Domn, Domn sa-naltam!

Proiect educativ, activitati educative si culturale

3

Gradina Botanica „Anastasie Fatu” Iasi

Stagii de pregatire practica

Activitati de practica

4

Liceul Economic „Virgil Madgearu” Iasi

Le printemps m’inspire – Primavara ma inspira

Proiect educativ, activitati educative

5

Liceul Economic „Virgil Madgearu” Iasi

Modele pentru mileniul III

Proiect judetean

activitati educative

6

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi

„Paşaport pentru un mediu curat”

Voluntariat, simpozion

7

Fundatia Ratiu pentru Democratie

Cetatenie Activa Prin Participarea Tinerilor

Proiect national

Activitati de educatie civica

8

Administratia Nationala a penitenciarelor, Penitenciarul Iasi

Reducerea delicvenței școlare

Proiect educativ, activitati de prevenire a delincventei juvenile

9

Asociatia Stiintifica „Vasile Pogor”

Festivalul International  - concurs „Anelisse” de filme, fotografii si reviste scolare

Concurs

10

Liceul Tehnologic Holboca

Traditii si obiceiuri romanesti

Concurs judetean

11

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman

Homo Iudens

Concurs national epistolar

12

Centrul De Prevenire Evaluare Si Consiliere Antidrog Iasi

Ia Aminte si Evita

Educativ-preventivă

13

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi

Programe comune extracurriculare de informare, formare şi loisir

Concursul de degustare a apei organizat de Ziua Mediului

-activitatea „Biblioteca arborilor”

Activităţi de mediatizare

14

Universitatea Agronomică „Ion Ionescu de la Brad” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi şi S.C. Apavital S.A. Iaşi

Activitatea „Biblioteca arborilor”

15

S.C. SIRCOM SRL

Balul Bobocilor

Activitati educative

16

S.C. Azimut Vision SRL

Prolyceum

Activitati de informare

17

Poliţia Mun. Iaşi – Secţia 5

Plan cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor

Educativ-preventivă

18

Poliţia Mun. Iaşi – Secţia 5

Prevenirea furturilor; combaterea actelor de violenta, Noutati in Codul Penal

Educativ-preventivă

19

TechSoup Romania; IREX Romania, Microsoft Romania

Opening Opportunities

Proiect educational de orientare in cariera

20

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iasi

Salonul Proiectelor de Antrepenoriat

Proiect educational, concurs

Activitati de orientare in cariera

21

Fundatia „Alaturi de Voi”

Campania „Deschide ti inima. Sunt la fel ca tine”

Funda Umana activitati de voluntariat

22

Kaufland Romania

Scoala de valori - „Raftul cu experiente”

Proiect educational

activitati de practica

23

Scoala Gimnaziala „Veronica Micle” Iasi

Orientere scolara si profesionala

Activitati de orientare scolara

24

Liceul tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi

„Buna Dimineata Primavara!”

Proiect educational

activitati culturale

25

Scoala Gimnaziala Strunga

Folclorul – oglinda spiritualitatii romanesti

Proiect educational

activitati culturale

26

Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gheorghe Marzescu” Iasi

Stiinta si pasiune

Proiect educational

activitati stiintifice si de informare

27

Colegiu Tehnic „I.C. Stefanescu” Iasi

Concurs de stiinte socio-umane „Titu Maiorescu”

Proiect judetean, concurs

28

Fundatia COTE

Imi pasa, ma implic!

Proiect POC Romania-Ucraina-Republica Moldova

activitati de informare

29

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie

Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi

Programul Mondial Eco-Şcoala

Activităţi ecologice

30

Palatul Copiilor Iaşi

„Ia şi Green Bag, creează şi responsabilizează pentru Eco-ul naturii”

Concurs

31

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Facultatea de Biologie, Facultatea de Geografie

Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi

Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Casa Corpului Didactic Iaşi

Palatul Copiilor Iaşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

„Brâncuşi – Spirit şi creaţie”

Simpozion, concurs interregional

32

Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Concursul „Academician Cristofor Simionescu”

Concurs chimie, protecţia mediului

33

Scoala DD Patrascanu Tomesti, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Vlădiceni, Colegiul National M. Eminescu

Proiect voluntariat

„Dăruieste un zâmbet”, Zilele portilor deschise, Ziua copilului, etc

34

Junior Achievement România

Proiect parteneriat

Implementarea programelor JA

35

Inspectoratul de Politie Judetean, CJRAE, alte licee

Proiectul „Tineri Impotriva Delicventei”

Activitati informativ/preventive

36

Editura Decesfera Media

Parteneriat educational

Activ pentru cresterea interesului pentru lectura

37

Asociația Studenților Chimiști CHEMIS

proiect EDUCATIV Initiativa verde

Activitati de constientizare-colectare selectiva

38

Fundatia Corona

Proiectul PANDORA

Activitati de identificare/ combatere a mesajelor discriminatorii

39

AMFI - Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale, Celano, Italia

Proiect Erasmu+

Cursuri 3 profesori

40

EUNEOS OY / EUNEOS CORP, Finlanda

Proiect Erasmu+

Cursuri 3 profesori

41

EUROPEAN EDUCATIONAL CIRCLE, Riga, Letonia

Proiect Erasmu+

Cursuri 3 profesori

42.

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

Acord parteneriat ed medicala

Campanie de constientizare Intre Libertate si dependentă


Proiecte demarate în anul școlar 2014-2015

ERASMUS+ KA1-Pasi pentru crearea unui mediu de învățare european

Sustainable Energy Management Schools in Europe, proiect ERASMUS+ - KA2 Strategic Partnership 2014 – 2017, în care suntem parteneri

Cetățenie activă prin participarea tinerilor (Fundatia Rațiu pentru Democratie)

EcoŞcoala

”IASI green bag (Palatul Copiilor Iași)

”Compania” și ”Finanțe personale”, (Junior Achievement România)

“Pași spre cultură”, in colaborare cu un Liceu din Pascani

“Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!”

„Hoinari în lumea cărţilor – cerc de lectură”

Young Reporters For The Environment

Patrula ECO„ZÂMBET ÎN PAȘI DE COPII”

Simpozionului „Ziua Soarelui - Un Mediu Curat Și Sănătos

Simpozion „Brâncuşi – spirit şi creaţie”, ediţia a VIII-a

“Rămas bun Nu Pot, Bun venit Voi Reuşi! “, (Asociaţia pentru Educaţie Formare Profesională şi Leadership)


Miercuri, 22 Mai 2013

Proiect MaST

PROIECT INTERDISCIPLINAR MAST -”VIATA PE PERETE”Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iasi


Luni, 06 Februarie 2012

Apel de selectie expert termen lung

A P E L  SELECŢIE

pentru înscrierea candidaţilor la selecţia pentru ocuparea poziţiei de ”EXPERT PE TERMEN LUNG ” CONSILIER SCOLAR ORIENTARE PROFESIONALA – pentru proiectul ID 82189 – ”Stagii de practică şi orientare profesională pentru o carieră de succes”.

 Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 82189 cu titlul „Stagii de practică şi orientare profesională pentru o carieră de succes!” îşi propune să atragă tinerii spre o serie de meserii din domeniul tehnic (tehnician ecolog, tehnician analize produsealimentare, tehnician chimist de laborator, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician operator procesare text/imagine, tehnician mecatronist, tehnician automatizări). Dezvoltarea prin intermediul stagiilor de practică a abilitatilor tehnice ale elevilor participanti la stagiile de practica si facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, reprezintă obiectivul general al acestora.

În cadrul proiectului va fi înfiinţat un Centru de consiliere şi orientare profesională privind cariera, în care să activeze specialişti în domeniul consilierii psihologice şi orientării în carieră. Acest centru îşi propune să asigure şi să promoveze un mediu favorabil dezvoltării personalităţii elevului, prin oferirea unei game largi de servicii de consiliere psihologică şi orientare în carieră a elevilor în realizarea unui parcurs profesional, pentru a-şi putea selecta corect meseria.

Criterii de selecţie:

 • minim 3 ani experienţă în orientarea şcolară şi profesională
 • minim 3 ani experienţă în proiecte europene
 • studii superioare de specialitate (cu diplomă de licenţă / master)  în domeniile Psihologie educaţională şi consiliere
 • abilitati de leader ship
 • abilitati operare PC
 • abilitati de lucru in programul SPSS 

Apelul de selecţie poate fi descărcat în forma documentului oficial [descărcare]Rata de vaccinare: 71,08 %

42 cadre didactice, din care 30 vaccinate

14 cadre didactice auxiliare, din care 9 vaccinate

27 cadre nedidactice, din care 20 vaccinate

Ghid utilizare teste salivă

Demonstraţie utilizare teste salivăEvenimente

<<  Ianuarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

CONTABILITATE

Buget de venituri si cheltuieli - 2016

Buget de venituri si cheltuieli - 2017

Buget de venituri si cheltuieli - 2018

Buget de venituri si cheltuieli - 2019

Buget de venituri si cheltuieli - 2020 si raport de executie

Proiect buget de venituri si cheltuieli - 2021

DECLARATII DE AVERE

Rosu Consuela-Declaratie de avere

Rosu Consuela-Declaratie de interese

Cosbuc Ersilia Daniela-Declaratie de avere

Cosbuc Ersilia Daniela-Declaratie de interese

Darie Maria-Declaratie de avere

Darie Maria-Declaratie de interese

Sirghi Ionela-Declaratie de avere

Sirghi Ionela-Declaratie de interese