1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
:

Anunţ formare grup ţintă

ANUNŢ

pentru formare grup țintă proiect ERASMUS+ Nr. 2019-1-RO01-KA101-062252,

“EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”


Scopul proiectului: Valorificarea practicilor europene în domeniul managementului clasei pentru reducerea absenteismului și creșterea motivației elevilor .

Proiectul este finanțat din fondurile Uniunii Europene și presupune 12 mobilități în 3 țări cu următoarele cursuri (în limba engleză):

“Animate your Class! Creative methodology to develop active learning” - Sintra, Portugalia, 13-17.07.2020

„Practical Approaches to Early School Dropout Prevention”, Barcelona, Spania, 20-26.05.2020

„Effective classroom management”- Oslo, Norvegia, 10–14.08.2020


Criterii de eligibilitate: Candidații la competiție trebuie: să fie titulari ai școlii, cu minim gradul II și calificativul Foarte Bine, să cunoască limba engleza la nivel de minim A2, să aibă competențe pentru tema cursului, să aibă disponibilitatea de a participa la mobilități în perioadele respective.

Criterii de selecție Participanții la proiect vor fi selectați pe baza rezultatelor obținute în urma:

Evaluării portofoliului personal

Interviului – candidatul va face dovada competențelor de comunicare în limba engleză, va motiva înscrierea ca participant la proiect și va indica modul de valorificare a rezultatelor proiectului

Portofoliul personal va conține: cererea de înscriere, o declarație pe proprie răspundere (modelele vor fi ridicate de la responsabilul de proiect), un formular de candidatură, scrisoare de intenție, CV Europass, acte doveditoare care să certifice competențele pentru participarea la proiect, calificativul pe ultimii 2 ani școlari, opis; fiecare pagină, numerotată, din portofoliu va fi semnată de către candidat.

Candidații la mobilități vor depune la secretariat portofoliul personal și cererea de înscriere la competiție pentru unul sau două cursuri în perioada 21-28 octombrie 2019.

Programarea interviurilor va fi afișată ulterior.


Responsabil proiect, Prof. Monica TrupinăRata de vaccinare: 71,08 %

42 cadre didactice, din care 30 vaccinate

14 cadre didactice auxiliare, din care 9 vaccinate

27 cadre nedidactice, din care 20 vaccinate

Ghid utilizare teste salivă

Demonstraţie utilizare teste salivăCONTABILITATE

Buget de venituri si cheltuieli - 2016

Buget de venituri si cheltuieli - 2017

Buget de venituri si cheltuieli - 2018

Buget de venituri si cheltuieli - 2019

Buget de venituri si cheltuieli - 2020 si raport de executie

Proiect buget de venituri si cheltuieli - 2021

DECLARATII DE AVERE

Rosu Consuela-Declaratie de avere

Rosu Consuela-Declaratie de interese

Cosbuc Ersilia Daniela-Declaratie de avere

Cosbuc Ersilia Daniela-Declaratie de interese

Darie Maria-Declaratie de avere

Darie Maria-Declaratie de interese

Sirghi Ionela-Declaratie de avere

Sirghi Ionela-Declaratie de interese