1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
:

Diseminare rezultate - Proiect DECODE - „DEvelop COmpetences in the Digital Era”

In perioada ianuarie – februarie am participat la cursul dezvoltat în cadrul proiectului european DECODE („DEvelop COmpetences in the Digital Era”) care a avut drept scop dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în a integra competențele digitale în practica lor profesională.

Deși cursul a luat în considerare și aspectele instrumentale, el s-a concentrat asupra competențelor digitale metodologice ale cadrelor didactice.

Cursul s-a desfășurat în totalitate online. Participanți au fost puși să dezvolte în mod colaborativ o situație de învățare în care elevii să-și dezvolte competențele digitale prin folosirea TIC.

Echipa din care am făcut parte a abordat o temă pe cât de interesantă, pe atât de actuală: Gestionarea eșecului școlar prin comunicarea eficientă.

Instrumentele folosite în situația de învățare proiectată, îmbină metodele clasice (brainstorming, expunerea, conversația euristică, dezbaterea sau problematizarea) cu metode și mijloace moderne, atât de apreciate de elevi (perete virtual padlet, youtube, WhatsApp, answergarden, pps, publisher).

Prin aplicarea practicilor didactice dobândite în urma experienței căpătate în cadrul cursului DECODE (facebook: Proiectului DECODE: @decodeproject , #decodetraining, #decodecromania), atât lecțiile în specialitate cât și cele educative vor deveni mai atractive și mai interesante pentru elevi. Astfel pot fi dezvoltate competențe precum:

  • Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă;
  • Sesizarea importanței comunicării în realizarea unei activități în grup;
  • Relaționarea pozitivă cu ceilalți în context școlar și extrașcolar;
  • Căutarea, colectarea, procesarea de informații, idei, opinii, sentimente, într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite;
  • Utilizarea unor dispozitive și aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse informaționale și educaționale relevante pentru învățare;
  • Dezvoltarea unor conținuturi digitale multi-media în contextul unor activități de învățare.


Cristinela Bojoga profesor de fizică,

director adjunct Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași