La 31 august 2016 a fost finalizată perioada de implementare a PROIECTUL ERASMUS + 2014-1-RO01-KA101-001040, “PAŞI PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂŢARE EUROPEAN”

Scopul proiectului: dezvoltarea competențelor profesorilor de elaborare/implementare a proiectelor europene, de integrare a valorilor europene în procesul de educație și formare profesională

 

Modalitate de realizare: 12 mobilități în 3 țări, 4 cursuri cu câte 3 participanți

 Cele 4 cursuri incluse în cadrul proiectului:

1. “How to make your school more international”

2. “One nation, one education”

3. “European Project Management”

4. “European Diversity Education”

 Beneficiile proiectului:

  • dobândirea de informații și instrumente necesare elaborării și implementării unor noi proiecte şi iniţiative
  • familiarizarea cu conceptul de „valori europene” (toleranţă, diversitate, şanse egale, multiculturalitate)
  • dezvoltarea competențelor de integrare a valorilor europene în procesul de educație
  • posibilitatea ulterioară de interacțiune profesională cu profesori din UE
  • consolidarea cooperării cu parteneri din ţări europene în vederea stabilirii altor activităţi prin programul Erasmus+, alte proiecte
  • creșterea motivației profesionale și a încrederii/stimei de sine pentru toți participanții
  • a oferit fiecărui participant informaţii şi instrumente pentru îmbunătățirea propriei activități
  • a oferit idei de organizare/ funcționare a școlii
  • a însemnat un contact direct cu o alte culturi/ civilizații
  • a permis îmbunătățirea abilităţilor lingvistice (limba engleză)

 

Profesorii beneficiari au primit certificatul de participare activă și europass-ul, care atestă împreună competenţele dobândite.

 

Câteva gânduri ale participanților:

Profesor Cristinela Bojoga: „Participarea în proiectul Erasmus + a fost o experiență de viață. Nu doar din punct de vedere al dezvoltării profesionale dar și din cel al dezvoltării personale. Profesional, "câstigul" s-a realizat din schimbul de experiență cu colegii profesori din Letonia, Spania, Grecia și Franța, din cunoștințele (noi și extrem de utile în contextul European actual) dobândite în stagiile de formare și din metodele moderne de desfășurare a acestor stagii, metode ce pot fi aplicate cu succes și în activitatea didactică. Tematica diversității a urmărit trei direcţii majore: diversitatea în educaţie, diversitatea lingvistică şi diversitatea culturală."

In plan personal, mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște și interacționa cu oameni noi, de a vizita locuri deosebite, încărcate de istorie  - Riga, fiind declarat oraș cultural European."

Profesor Ersilia Coșbuc: „Am plecat din Iași cu emoții că voi lucra în echipă cu profesori din alte țări (Grecia, Spania, Franța, Letonia), ceea ce în final s-au dovedit a fi de bun augur deoarece mi-am exersat cunoștințele de limba engleză. Am învățat lucruri noi despre sistemele de învățământ din țările partenere și modalități de abordare a problemelor care apar la clasele de elevi. Orașul Riga mi s-a părut familiar, primitor, cald, plin de istorie și am fost impresionată plăcut de amabilitatea gazdelor care ne-au arătat ce este reprezentativ pentru cultura letonă. Lucrând în echipă cu colegi de altă naționalitate am învățat că diversitatea culturală poate fi o măsură a unității în actul educațional."

Profesor Aura Alexandra Boca: “Participarea la acest curs a însemnat pentru mine dezvoltarea abilităților de comunicare, de la adoptarea unei atitudini pozitive pânã la capacitatea de a manageria o situatie de conflict, dar și dobândirea de abilități utile pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ: capacitatea de a examina comportamentul elevilor din perspectiva diversitãtii socio-culturale, de a interactiona eficient cu aceștia și de a le înțelege atitudinea și sistemul de valori. Consider că am făcut un pas înainte spre mai bună înțelegere a realității de la clasă și a realității lumii în care trăim.”

Prof. Biatris Borș: “Deși nu a fost primul curs pe această temă pe care să-l fi urmat, experiența de la Riga s-a distins prin modul în care a împletit aspectele practice cu cele teoretice. Am redescoperit aspecte ale proiectării și monitorizării pe care nu le bănuiam a fi atât de importante pentru reușita unui proiect și pentru depășirea momentelor de blocaj în comunicare.”

Prof. Epure Marcel: “Mobilitatea Erasmus + din august 2016 la Riga, Letonia,  a fost prima mea experienţă legată de acest gen de proiect. Printre primele lucruri pe care le-am învățat a fost faptul că, în ciuda unor pregătiri prealabile și a unor cunoștințe despre mediul în care aveam să ajung, există întotdeauna evenimente neprevăzute sau lucruri pe care le poţi afla, înţelege şi percepe doar la fața locului. Începând cu rătăcirea bagajelor la escala din Viena, până la încercarea de a naviga cu telefonul pe străzile oraşului, conversaţiile aparent banale cu taximetriştii, colegii,  atmosfera şi spiritul diferit, dar în acelaşi timp cu aspecte identice datorate experienţei similare a Letoniei din perioada comunistă, toate m-au ajutat să înţeleg mai bine semnificaţiile concrete ale identităţii europene.”

Profesor Monica Trupină: “Am apreciat foarte mult faptul că formatorii au împărtășit din experiența lor personală în coordonarea unor proiecte, făcând cunoscute participanților dificultățile întâmpinate în gestionarea lor și modul în care au reușit să le depășească. Mi-au plăcut atelierele de lucru în care ni s-a solicitat creativitate în rezolvarea unor probleme de management și din care nu au lipsit momentele vesele…Pentru  prima dată, am participat activ la realizarea unui film publicitar animat. Cursul, oamenii, locurile au creat pentru mine o experiență deosebită.”

Profesor Brînduşa Ionescu: “Acest curs mi-a oferit posibilitate de a interacționa direct cu profesori din altă ţară europeană, de a stabili contacte cu altă cultură şi altă civilizaţie. Informaţiile acumulate m-au ajutat la optimizarea propriei activităţi, îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice (engleza), creșterea motivației și încrederii în mine. În plus, am devenit mai deschisă către metode şi tehnici de predare/ evaluare inovative, iar relaţia cu elevii mei a devenit mai apropiată.”

Profesor Daniela Roca: Nevoile mele de formare s-au axat pe dezvoltarea personală și îmbunătățirea competențelor de organizare, planificare, cooperare și inovație precum și pentru a experimenta colaborarea cu profesori din alte țări. Cu ocazia acestei mobilități am avut oportunitatea de a-mi îmbogăți și perfecționa experiența profesională, de a mă familiariza cu un alt sistem de învățământ și anume cu cel italian și spaniol, împărtășit de ceilalți participanți la cursul de formare.  Am avut parte de activități interactive deosebit de interesante și provocatoare pe tema gândirii creative, activități care vor putea fi implementate cu succes la clasă astfel încat elevii să fie mai motivați și mai atrași spre scoală. Participarea la aceste cursuri a avut un impact puternic și asupra dezvoltării mele personale și sper că și asupra colegilor cărora le-am împărtășit experiența mea.

Profesor Monica Trupină: Mi-a plăcut în mod deosebit faptul că am vizitat școliile din zonă. Am stat de vorbă cu profesori, mi s-a părut foarte interesant sistemul lor de “semnat condica” (fiecare profesor avea notebook și după oră trimitea directorului/in rețea date privind clasa la care a fost și lecția realizată), diverse afișe motivaționale (putem realiza cu ușurință și noi), mi-a plăcut foarte mult modul în care sunt integrați copiii “diferiți” prin alocarea unor momente, după ore, pentru consiliere. Mi-a făcut plăcere să constat interesul real a celorlalți pentru sistemul nostru de învățământ, dar și pentru țara noastră, ca un întreg.

Profesor Sorina Andriev: “Multe ar fi de spus despre participarea la acest proiect: emoţia înscrierii la concurs, stăruinţa de a-mi îmbunătăţi cunoştinţele de limba engleză pentru a putea comunica şi înţelege, bucuria la aflarea rezultatului şi certitudinea că la capătul drumului va fi Benalmadena. Toate au prins contur în momentul sosirii la Complexul Sensara, unde i-am cunoscut rând pe rând pe cei care aveau să ne fie colegi şi îndrumători timp de o săptămână. Am simţit că efortul, oboseala unui drum lung şi emoţiile nu au fost în zadar. Retrăiesc cu plăcere atmosfera relaxată şi totuşi serioasă, momentele în care, după stinghereala de la început, am reuşit să închegăm discuţii (uneori poliglote) cu participanţi din diferite ţări. Au fost multe lucruri de aflat şi de făcut. Formatorii noştri, persoane foarte calde şi deschise, cu pregătire şi experienţă extraordinare, au oferit cu mare bucurie şi răbdare informaţii şi răspunsuri la întrebările şi nelămuririle noastre. Atelierele de lucru interactive ne-au oferit ocazia de a învăţa din experienţa colegilor de pe alte meridiane şi de a le împărtăşi experienţa noastră. Participarea la acest curs a fost pentru mine o oportunitate de dezvoltare personală şi profesională nu doar prin atingerea obiectivelor cognitive ale cursului, dar şi prin îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză, cunoaşterea valorilor culturale şi sistemelor educaţionale din diverse ţări ale Europei şi stabilirea unor relaţii de colaborare cu profesori din alte ţări europene. Consider că e o reuşită personală, dar şi un impuls pentru colegii mei de a participa la rândul lor la astfel de stagii de formare profesională.”

Profesor Daniela Tasie: “Prin obiectivele şi tematica abordată, cursul ,,How to make your school more international”, organizat de Euneos Oy pe parcursul unei săptămâni, a răspuns nevoii de dezvoltare a dimensiunii internaţionale, aceasta fiind una dintre priorităţile strategice care au stat la baza Planului European de Dezvoltare a şcolii. Astfel, cursul a abordat problema metodelor de îmbunătăţire a scrierii de proiecte internaţionale prin sesiuni interactive şi variate (ateliere, munca în echipă pentru crearea unor drafturi ale planului de dezvoltare instituţională, schimburi de experienţă cu colegii europeni). Elaborarea strategiei de dezvoltare internaţională pe termen lung, integrarea dimensiunii europene în curriculum (cu ajutorul matricei EIO), importanţa conferinţelor video, a instrumentelor de monitorizare şi evaluare, dezvoltarea competenţelor interculturale şi a proiectelor globale sunt doar câteva dintre aspectele abordate de acest curs”.

Profesor Liliana Istrati: Având un program zilnic între orele 9-17, respectat în mod riguros, stagiul a urmărit drept principal obiectiv promovarea unei deschideri internationale a școlilor participante, prin împărtășirea experiențelor în derularea de proiecte europene de către profesorii stagiari si profesorii formatori. Varietatea informatiilor transmise a fost posibilă si datorită numărului mare de participanți din 8 țări europene. Am apreciat atmosfera deschisă în care s-au desfăşurat activităţile, preocuparea mentorilor formatori de a afla profilul profesional, experienţa şi preocupările fiecărui participant, pentru a facilita integrarea în grup şi dialogul intercultural. Am fost impresionată să constat cum oameni provenind din ţări atât de diferite ca mentalitate şi obiceiuri au reuşit să comunice, să schimbe idei şi opinii, totul prin intermediul limbii engleze. Erau însă momente când, în timpul discuţiilor, modalităţile de exprimare în limba engleză nu mai erau suficiente vorbitorilor pentru a transmite realităţi specific naţionale sau trăiri personale, iar atunci, apelau la termeni din limba maternă. Personal, până la sfârşitul reuniunii am învăţat câteva cuvinte din limbile native ale persoanelor cu care am intrat mai mult în contact.

 

Această comunicare reflectă doar opinia coordonatorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.