În perioada 10 -14 mai, 4 cadre didactice ale liceului nostru au fost beneficiare ale unor mobilități Erasmus+, în cadrul proiectului K101 „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”.

Obiectivele generale ale proiectului, care este în curs de derulare, urmând încă 2 fluxuri (9 mobilități), sunt legate de învățarea activă, de creșterea nivelului de motivație și a stimei de sine a elevilor aflați în pericol de abandon școlar.

Cursul „Preventing early school leaving through experiential learning” a avut loc în Santa Cruz de Tenerife (Spania) și a oferit ocazia unor experiențe de învățare inedite și inovatoare, pe care suntem nerăbdători să vi le împărtășim.

Obiectivele cursului s-au materializat în exerciții de autocunoaștere, autocontrol, stimulare a motivației personale, coeziune a grupului.