Proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”, proiect finanțat în cadrul Programului Erasmus+, contract 2019-1-RO01-KA101-062252, a ajuns la final. O experiență utilă, venită într-o perioadă de restricții, a oferit oportunitatea celor 13 profesori participanți la 3 cursuri de formare să ia contact cu practici europene în domeniul prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii. Obiectivele generale ale proiectului se referă la îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice participante din perspectiva managementului clasei, conștientizarea nevoilor diferite ale elevilor, a decalajelor existente între aceștia, din punct de vedere emoțional și motivațional, însușirea unor strategii care să conducă la învățare activă, descoperirea și însușirea de instrumente și soluții pentru a comunica într-un mod constructiv și pozitiv cu elevii, pentru a preveni și înlătura pasivitatea și indiferența celor predispuși la absenteism grav și abandon școlar. Cursurile au avut loc în Santa Cruz de Tenerife (Spania) – mai 2021, Barcelona (Spania) – iulie 2021 și Oslo (Norvegia) – august 2021.

Noile achiziții au fost exploatate și aplicate în lecții demonstrative, workshop-uri și ședințe de consiliere. Exemplele de bună practică au fost adunate într-o broșură, care să ofere sprijin și îndrumare în aplicare metodelor de lucru pentru toți profesorii școlii (și nu numai) interesați.

Experiențele de învățare facilitate prin Programul Erasmus+ reprezintă o modalitate de a schimba fața școlii românești, de a o familiariza cu tehnicile moderne de abordare a elevilor, o oportunitate prețioasă de a împărtăși experiențe.