„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe” (Constantin Brâncuşi)
Pornind de la ideea conform căreia un copil valorizat, apreciat și recompensat are mai multe şanse de reuşită şcolară și profesională, Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași pune un accent deosebit și pe organizarea și implicarea elevilor în diverse activități educative școlare și extrașcolare. Dincolo de procesul de predare-învățare-evaluare, urmărim antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Construirea unui mediu educaţional bazat pe interesele elevilor îi ajută să se cunoască mai bine, să prindă încredere în forțele proprii, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum respectul, întrajutorarea, solidaritatea, responsabilitatea, demnitatea, atitudinile civice, reducând astfel cât mai mult traseul de la normă la comportament și oferindu-le suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei.