CALIFICĂRI PROFESIONALE DIN OFERTA ȘCOLII

 • Tehnician chimist de laborator – recoltează probe, prepară soluții, face analize pentru determinarea calității produselor, întocmește buletine de analiză în laboratoarele diferitelor firme din industria chimică și alimentară.
 • Tehnician ecolog și protecția calității mediului - recoltează probe, face analize, efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei, solului.
 • Tehnician analize produse alimentare - lucrează în laboratoare de analize pentru controlul calităţii produselor din carne, lapte, a produselor de patiserie, a legumelor şi fructelor.
 • Tehnician designer mobilă și amenajări interioare - proiectează şi întocmește documentaţia tehnică pentru produse de mobilier, cu utilizarea calculatorului; asigură integrarea esteticii şi utilizarea stilurilor de mobilier la realizarea produselor.
 • Operator în industria de medicamente și produse cosmetice - pregătește substanțe chimice/ amestecuri pentru obținerea diferitelor medicamente sau produse cosmetice, reglează mașinile de fabricat, ambalează medicamente și produse cosmetice.

Liceul Tehnologic ”Petru Poni” este o unitate de învățământ cu tradiție în formarea profesională pentru calificări profesionale din domeniile Chimie industrială sau Prelucrarea lemnului, dar în același timp are și deschidere față de noile solicitări de pe piața muncii pentru personal calificat din domeniile Industrie alimentară sau Protecția mediului.

ATUURILE ȘCOLII

 • Cadre didactice bine pregătite profesional
 • Bază materială modernizată
 • Dotarea cu echipamente IT pentru integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică
 • Internat și cantină în care sunt cazați cu prioritate elevii școlii
 • Parteneriatele cu agenți economici asigură formarea competențelor profesionale la nivelul cerințelor actuale,
 • Implicarea elevilor în proiecte naționale și europene,
 • Poziția școlii asigură securitatea elevilor și acces direct la mijloacele de transport în comun

 

AGENȚI ECONOMICI PARTENERI ÎN PREGĂTIREA PRACTICĂ A ELEVILOR

 • Pentru calificări din domeniul Chimie Industrială:
  S.C. ANTIBIOTICE S.A.
  S.C. VANELLI S.R.L.
  S.C. CASA LEBĂDA S.R.L.
 • Pentru calificări din domeniul Protecția Mediului:
  S.C. SALUBRIS S.A.
  AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI
  S.C. APAVITAL S.A.
  GRĂDINA BOTANICĂ IAȘI
 • Pentru calificări din domeniul Industrie Alimentară:
  S.C. COSELI S.A.
  S.C. VELROM S.R.L.
  SELGROS CASH & CARRY S.R.L
  COFETĂRIA FRIȘCOT
 • Pentru calificări din domeniul Prelucrarea lemnului:
  S.C. MOBIERA S.R.L.
  S.C. INNOVATE IT S.R.L.
  S.C. STELCO S.R.L.
  S.C. VASIRI S.R.L.